2. Kdy začít s tréninkem? - Psychická připravenost

Druhá rovina je psychická připravenost a zachování zdravé mentality a rozvoje vašeho psa. Tak jako je velmi důležité fyzicky nepřetěžovat štěně nebo mladého psa, je velmi důležité pozorovat a nepřetěžovat svého psa po psychické stránce. Tato stránka Vašeho psa je ještě více individuální, než dispozice pohybového aparátu. Mnohdy i v rámci jednoho plemene můžete zaznamenat velké rozdíly v tom, co a kdy se je schopno štěně / mladý pes naučit. Teď si neodpustím poznámku skutečně naučit a tzv. si schopnost určité dovednosti osvojit. To, že nám pes jednou či dvakrát něco zopakuje, neznamená, že schopnost ovládá. V tomto věku máme jako trenér mnoho dílčích důležitých úkolů, co psa naučit. Jeden z těch nejdůležitějších je naučit sebe disciplíně v četnosti tréninků a naučit psa se učit. To je základní stavební kámen všeho.

Rozvíjení komunikace a spolupráce je neodmyslitelnou součástí každého sportovního odvětví a je opravdu více než nezbytné se této dovednosti velmi důsledně a důkladně věnovat. Pes, který se naučí vnímat a dobře komunikovat se svým handlarem, který se ovšem na oplátku musí naučit perfektně znát řeč těla svého psa a jeho komunikační signály, je nejen dobře připraven pro budoucí kariéru v kterémkoliv sportu, ale v prvé řadě je skvělým parťákem a život s takovým psem bude velká pohoda. Ráda bych zde zmínila i to, že v prvé řadě kladu apel na psychickou pohodu psa, jeho spokojený a zdraví život a všechno navíc (výsledky soutěží, tituly apod.) je jen velmi příjemný bonus.

Pokud se psem začínáme trénovat, doporučuji zavést si tréninkový deník a najít si trenéra dle zaměření či sportovního odvětví, kterému se chci se svým psem věnovat.

První týdny života štěněte by měly být věnovány hlavně sladění se navzájem, nastavením pravidel a socializaci. Nepleťte si prosím socializaci s tím, že párkrát zajdete s pejskem do parku a necháte ho tam hodinu lítat v hloučku ostatních různě starých psů. Opět, pokud přesně nevíte, jak postupovat, kontaktujte trenéra, který Vám poradí.

Ideální podmínky pro vnímání a učení psa jsou také velmi specifické a individuální, ale obecně platí, že pokud své štěně něčemu učíme nebo ho seznamujeme s novou situací, zvukem či pachem je třeba mu k tomu vytvořit ideální podmínky. Ideálními podmínkami mám na mysli prostředí, kde bude minimum rušivých vlivů jako jsou ostatní psi, děti, velká fluktuace lidí, aut a hlasitých zvuků.

Rušivé faktory můžeme postupně začleňovat do našeho tréninku, až v momentě, kdy náš pes danou dovednost bezchybně ovládá v ideálním prostředí a opět zde platí - všeho s mírou. Tudíž rušivé faktory zařazujeme postupně, jednotlivě a s ohledem na psychiku psa.

Prostředí a okolí je důležité zohlednit ve výchově a výcviku psa. Důležitým faktorem pro priority učení prostředí je bezpochyby i okolí, ve kterém pes žije a kde se pohybuje. Život psa ve městě je určitě velmi odlišný od života psa na vesnici či samotě. Myslím tím, že napříkald u psa žijícího ve městě budeme dbát na klidnou a důslednou průpravu seznamování ruchů města jako jsou auta, autobusy, kola, lidi, hlasité zvuky apod.

Jak asi už z výše uvedeného vyplývá, není toho málo, co se pes musí naučit a vnímat a pokud do toho všeho ještě neuváženě vložíme tlak na výkon pro určený sport, může se nám také stát že se nám pes pod takovým tlakem sesype anebo (ne jeho vinou) nebude dosahovat takových výsledků, které jsme původně očekávali.

Tak jako u určitých vrozených fyzických dispozic i ty mentální či psychické dispozice si pes nese od svých rodičů a ve své pokrevní linii. Informovanost v tomto směru vám bezpochyby opět pomůže lépe pochopit trénink vašeho psa a nastavit zdravé hranice pro jeho vývoj a učení.

Závěrem bych chtěla říct, buďme hlavně ohleduplní a respektující vůči svému psovi. Je to náš společník, parťák a kamarád a určitě pro něj chcete jen to nejlepší. Svědomitá příprava a zhodnocení možností je první krok k úspěchu a pohodovému životu s Vaším psím miláčkem.

Lucka