Jak uchovnit Retrievera?

Uchovnit se dá pouze pes / fena s průkazem původu. Pro uchovnění psa nemusíte být členem klubu zaštiťujicím plemena retrieverů (Retriever klub CZ / KCHLS), máte však výhodnější podmínky, co se poplatku za uchovnění psa týče a i přihláška na OVVR či klubovou výstavu, která je jednou z podmínek, Vás jako člena vyjde levněji.

Proto, aby se váš retriever stal chovným jedincem musíte splnit hned několik podmínek a to zdravotní, výstavy a OVVR nebo jakoukoliv loveckou zkoušku s přezkoušením aportování.

 

Zdravotní podmínky:

 

Povinnost nechat zhotovit RTG snímky kyčlí a loktů.

Výsledky těchto snímků musí být v níže stanovené hranici:

DKK A/A až C/C

(pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B)

DLK pouze vyhodnocení, neovlivňují výsledek chovnosti

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

Doporučené genetické testy u chovných jedinců:

 • PRA (Progresivní atrofie sítnice) – aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako prcd – PRA clear/čistý
 • EIC (Exercise induced collapse) – aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý
 • HNPK  (Hereditary nasal parakeratosis) – aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako HNPK clear/čistý
 • CNM (Centonukleární myopathie), totéž co HMLR (Hereditary myopathy of Labrador retrievers) – týká se zejména trialových linií, aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako CNM clear/čistý
 • SD – 2 (Skeletal dwarfismus) – týká se zejména trialových linií

 

Výstavní podmínky: 

Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být minimálně 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.

 

OVVR či jiná lovecká zkouška:

Další podmínkou je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří všechny klubové zkoušky a soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti, pořádáné RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky). OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.

 

Pokud Váš pes splní veškeré podmínky výše uvedené, je potřeba na jeden z klubů zaslat následující:

 1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
 2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva)
 3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
 4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek/OVVR
 5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie a klubové certifikáty
 6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku nebo členská průkazka
 7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
 8. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění